Dateprofielcoach

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dateprofielcoach kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dateprofielcoach en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dateprofielcoach  verstrekt. Dateprofielcoach kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam 
– Uw adresgegevens
– Geboortedatum
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Bankrekeningnummer
Informatie die je invult op de website, zoals een reactie op een blogartikel of een bericht in het contactformulier

Deelname onder de 18 jaar

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Om gebruik te maken van de diensten van Dateprofielcoach dient u 18 jaar of ouder te zijn. Indien u minderjarige bent dient er een toestemming geven te worden door de ouders en/of voogd. Het is echter niet mogelijk om voortijdig de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikt Dateprofielcoach ongewild over gegevens van uw kind, neem dan contact op om deze informatie te laten verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Dateprofielcoach verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Optimaliseren van de website en diensten
– Voor marketingdoeleinden 

Waarom Dateprofielcoach gegevens nodig heeft

Dateprofielcoach verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang Dateprofielcoach gegevens bewaard

Dateprofielcoach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan zeven jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dateprofielcoach  deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

Gebruik materiaal voor marketingdoeleinden

Door het gebruik maken van de diensten en de aanwezigheid bij bijeenkomsten geeft u toestemming dat er beeldmateriaal wordt gemaakt. Het beeldmateriaal mag gebruikt worden voor marketingdoeleinden. De betrokkenen is ervan op de hoogte dat zij kunnen weigeren om toestemming te geven zonder dat dit gevolgen voor het afnemen van de diensten.

Cookies of vergelijkbare technieken

Dateprofielcoach gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dateprofielcoach en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die van u beschikbaar zijn iin een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dateprofielcoach.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dateprofielcoach wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen

Dateprofielcoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Dateprofielcoach maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien u het vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. 

Vragen

 

Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Dateprofielcoach kunt u contact met ons opnemen.

Dateprofielcoach is als volgt te bereiken:
Website: dateprofielcoach.nl
E-mailadres: info@dateprofielcoach.nl
BTW identificatienummer:082733442B01
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:67922201

Scroll to Top
Contact:

Naast DateProfielCoach werken wij ook nog heel hard aan andere ondernemingen en studies., Wij zijn goed bereikbaar maar kunnen dus niet altijd opnemen. Stuur ons een mailtje of laat je nummer achter dan bellen wij je terug.

E-mail:

info@dateprofielcoach.nl